Chính sách bảo mật thông tin

6 điều liên quan đến Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Amia Beauty Center gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3- Thời gian lưu trữ thông tin

03 tháng kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

39A Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email: infor@amiabeauty.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Amia Beauty Center chăm sóc khách hàng.

Đăng ký ngay Hotline: 19008001